Bilinçli Tüketim X, Y ve Z Kuşaklarının Bilinçli Tüketim Davranışlarının Karşılaştırılması

Bilinçli Tüketim X, Y ve Z Kuşaklarının Bilinçli Tüketim Davranışlarının Karşılaştırılması


Yazar Doç. Dr. Zehra BOZBAY
Yayınevi Çağlayan Kitabevi
ISBN 9789754361940
Baskı yılı 2021
Sayfa sayısı 124
Edisyon 1
Stok durumu Var    Stok detayları
Kargoya teslim Aynı gün kargo

İnsanlar var oldukları sürece ihtiyaçlarını karşılamak için tüketmek zorundadırlar. Her dönemde var olan tüketim zamanla birlikte şekil değiştirmektedir. Küreselleşme, toplumların nüfusunun artışı, teknoloji ve iletişimdeki gelişmeler ile birlikte artan tüketim miktarı sonucunda tüketim toplumu oluşmuştur. Bilinçli tüketim, tüketim toplumunu dengeleyici güç olarak günümüzde gitgide önem kazanmaktadır. Kitapta, bilinçli tüketim ve bilinçli tüketimin boyutlarını oluşturan sosyal sorumlu tüketim, etik tüketim, çevre bilinçli tüketim, sade tüketim ve rasyonel tüketim kavramları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, kitapta tüketicilerin bilinçli tüketim davranışlarını anlamak adına yürütülen bir araştırmaya yer verilmiştir. Araştırmada pazarın büyük çoğunluğunu oluşturan X ve Y kuşağı ile geleceğin tüketicileri olan Z kuşağının bilinçli tüketim davranışları arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur. Kitabın gerek bilinçli tüketim kavramını ve boyutlarını anlamak gerekse tüketici kuşaklarının farklılaşan bilinçli tüketim davranışlarını belirlemek açısından akademisyenlere, pazarlama alanında çalışanlara, öğrencilere ve konu ile ilgilenen tüm okurlara yararlı olacağı düşünülmektedir.

ÖNSÖZ ......................................................................................................................... vi
İÇİNDEKİLER ................................................................................................................ viii
TABLOLAR LİSTESİ ......................................................................................................... xi
ŞEKİLLER LİSTESİ ........................................................................................................... xii
1 BİLİNÇLİ TÜKETİM ...................................................................................................... 1
1.1 TÜKETİM KAVRAMI ................................................................................................ 1
1.2 TÜKETİM TOPLUMU ............................................................................................... 4
1.3 BİLİNÇLİ TÜKETİM .................................................................................................. 6
1.4 BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ................................................................................................... 7
1.5 BÖLÜM KAYNAKLARI ............................................................................................ 10
2 SOSYAL SORUMLU TÜKETİM .................................................................................... 13
2.1 SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI .......................................................................... 13
2.2 SOSYAL SORUMLU TÜKETİM ................................................................................ 14
2.3 SOSYAL SORUMLU TÜKETİM VE ETİK TÜKETİM ..................................................... 17
2.4 SOSYAL SORUMLU TÜKETİCİ ................................................................................. 19
2.5 BÖLÜM KAYNAKLARI ............................................................................................ 23
3 ETİK TÜKETİM .......................................................................................................... 25
3.1 ETİK TÜKETİM KAVRAMI ....................................................................................... 25
3.2 ETİK TÜKETİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER .................................................................. 27
3.3 ETİK TÜKETİME YÖNELİK ELEŞTİRİLER ................................................................... 29
3.4 ETİK TÜKETİCİ....................................................................................................... 29
3.5 BÖLÜM KAYNAKLARI ............................................................................................ 32
4 ÇEVRE BİLİNÇLİ TÜKETİM ......................................................................................... 35
4.1 ÇEVRE BİLİNÇLİ TÜKETİM KAVRAMI ...................................................................... 35
4.2 TÜKETİM ÖNCESİ, TÜKETİM AŞAMASINDA VE TÜKETİM SONRASINDA
ÇEVRE BİLİNCİ ...................................................................................................... 37
4.3 ÇEVRE BİLİNÇLİ TÜKETİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ................................................. 38
4.4 ÇEVRE BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ...................................................................................... 40
4.5 BÖLÜM KAYNAKLARI ............................................................................................ 42
5 RASYONEL TÜKETİM ................................................................................................. 47
5.1 RASYONEL TÜKETİM KAVRAMI ............................................................................. 47
5.2 RASYONEL TÜKETİMİN DAYANDIĞI TEORİLER ....................................................... 48
5.3 RASYONEL TÜKETİME YÖNELİK ELEŞTİRİLER .......................................................... 51
5.4 RASYONEL TÜKETİCİ ............................................................................................. 52
5.5 BÖLÜM KAYNAKLARI ............................................................................................ 54
6 SADE TÜKETİM ......................................................................................................... 57
6.1 GÖNÜLLÜ SADELİK KAVRAMI ............................................................................... 57
6.2 GÖNÜLLÜ SADELİĞİN TEMEL DEĞERLERİ .............................................................. 59
6.3 GÖNÜLLÜ SADELİĞİN ELEŞTİRDİĞİ TÜKETİM TÜRLERİ ........................................... 60
6.4 GÖNÜLLÜ SADE TÜKETİCİLER ............................................................................... 62
6.5 BÖLÜM KAYNAKLARI ............................................................................................ 63
7 TÜKETİCİ KUŞAKLARI ................................................................................................ 67
7.1 TÜKETİCİ KUŞAKLARININ SINIFLANDIRILMASI ....................................................... 67
7.2 X KUŞAĞI TÜKETİCİLERİ VE ÖZELLİKLERİ ................................................................ 68
7.3 Y KUŞAĞI TÜKETİCİLERİ VE ÖZELLİKLERİ ................................................................ 69
7.4 Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİ VE ÖZELLİKLERİ ................................................................ 70
7.5 BÖLÜM KAYNAKLARI ............................................................................................ 73
8 X, Y VE Z KUŞAKLARININ BİLİNÇLİ TÜKETİM DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI .. 77
8.1 ARAŞTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMİ..................................................................... 77
8.2 ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE KISITLARI .................................................... 77
8.3 ARAŞTIRMANIN MODELİ VE DEĞİŞKENLERİ........................................................... 78
8.3.1 TÜKETİCİLERİN BİLİNÇLİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI VE BOYUTLARI ..................... 79
8.3.2 TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI..................................................... 80
8.3.3 TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ..................... 80
8.4 ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ ............................................................................... 80
8.5 ÖRNEKLEME YÖNTEMİ ......................................................................................... 82
8.6 VERİ VE BİLGİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ................................................................. 82
8.7 VERİ VE BİLGİLERİN ANALİZİ ................................................................................. 82
8.8 ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN SOSYO-EKONOMİK VE
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ................................................................................... 83
8.9 ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARINA
İLİŞKİN DAĞILIMLARI ............................................................................................ 86
8.10 ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN BİLİNÇLİ TÜKETİM DAVRANIŞLARINA
İLİŞKİN DAĞILIMLARI ............................................................................................ 88
8.10.1 ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN SOSYAL SORUMLU TÜKETİM
DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN DAĞILIMLARI .......................................................... 89
8.10.2 ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN ETİK TÜKETİM DAVRANIŞLARINA
İLİŞKİN DAĞILIMLARI .................................................................................... 90
8.10.3 ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN ÇEVRE BİLİNÇLİ TÜKETİM
DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN DAĞILIMLARI .......................................................... 91
8.10.4 ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN RASYONEL TÜKETİM DAVRANIŞLARINA
İLİŞKİN DAĞILIMLARI .................................................................................... 92
8.10.5 ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN SADE TÜKETİM DAVRANIŞLARINA
İLİŞKİN DAĞILIMLARI .................................................................................... 93
8.11 BİLİNÇLİ TÜKETİM ÖLÇEĞİNE YÖNELİK GEÇERLİLİK ANALİZİ ................................... 93
8.12 BİLİNÇLİ TÜKETİM ÖLÇEĞİNE YÖNELİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ ............................... 98
8.12.1 SADE TÜKETİM ÖLÇEĞİNE İLİŞKİN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ............................... 98
8.12.2 ÇEVRE BİLİNÇLİ TÜKETİM ÖLÇEĞİNE İLİŞKİN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ ................. 99
8.12.3 SOSYAL SORUMLU TÜKETİM ÖLÇEĞİNE İLİŞKİN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ .......... 100
8.12.4 ETİK TÜKETİM ÖLÇEĞİNE İLİŞKİN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ .............................. 100
8.12.5 RASYONEL TÜKETİM ÖLÇEĞİNE İLİŞKİN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ ..................... 101
8.13 X, Y VE Z KUŞAKLARININ BİLİNÇLİ TÜKETİM DAVRANIŞLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI ............................................................................................ 101
8.14 TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARININ KUŞAKLARI İTİBARIYLA
FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ ........................................................................ 108
8.14.1 TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ YERİ TERCİHLERİNİN KUŞAKLARI İTİBARIYLA
FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ ................................................................... 109
8.14.2 TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ ÖNCESİ ARAŞTIRMA TERCİHLERİNİN KUŞAKLARI
İTİBARIYLA FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ .................................................. 110
8.14.3 TÜKETİCİLERİN KREDİ KARTI KULLANMA DURUMLARININ KUŞAKLARI
İTİBARIYLA FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ .................................................. 111
8.14.4 TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ LİSTESİ YAPMA DURUMLARININ KUŞAKLARI
İTİBARIYLA FARKLILIĞININ TESTİ .................................................................. 112
8.14.5 TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
KUŞAKLARI İTİBARIYLA FARKLILIĞININ TESTİ .................................................. 113
8.15 HİPOTEZ TESTLERİNİN SONUÇLARI..................................................................... 114
8.16 SONUÇ VE ÖNERİLER ......................................................................................... 115
8.17 ARAŞTIRMANIN KATKILARI ................................................................................ 120
8.18 GELECEK ÇALIŞMALARA ÖNERİLER..................................................................... 122
8.19 BÖLÜM KAYNAKLARI ......................................................................................... 123

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 145.00 TL
2 ay 76.49 TL 152.98 TL
3 ay 51.48 TL 154.43 TL
6 ay 26.70 TL 160.23 TL
9 ay 18.45 TL 166.03 TL
12 ay 14.32 TL 171.83 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 145.00 TL
2 ay 76.49 TL 152.98 TL
3 ay 51.48 TL 154.43 TL
6 ay 26.70 TL 160.23 TL
9 ay 18.45 TL 166.03 TL
12 ay 14.32 TL 171.83 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 145.00 TL
2 ay 76.49 TL 152.98 TL
3 ay 51.48 TL 154.43 TL
6 ay 26.70 TL 160.23 TL
9 ay 18.45 TL 166.03 TL
12 ay 14.32 TL 171.83 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 145.00 TL
2 ay 76.49 TL 152.98 TL
3 ay 51.48 TL 154.43 TL
6 ay 26.70 TL 160.23 TL
9 ay 18.45 TL 166.03 TL
12 ay 14.32 TL 171.83 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 145.00 TL
2 ay 76.49 TL 152.98 TL
3 ay 51.48 TL 154.43 TL
6 ay 26.70 TL 160.23 TL
9 ay 18.45 TL 166.03 TL
12 ay 14.32 TL 171.83 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 145.00 TL
2 ay 76.49 TL 152.98 TL
3 ay 51.48 TL 154.43 TL
6 ay 26.70 TL 160.23 TL
9 ay 18.45 TL 166.03 TL
12 ay 14.32 TL 171.83 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 145.00 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.