altinbas universitesi
Altınbaş Üniversitesi Hazırlık Kitaplarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
You can access the Altinbas University Preparatory Program Books from the following links.
*Basılı Kitap veya E-Book’tan sadece birini seçiniz.
*Please select either Print Book or e-Book.

A 2 PRINT A 2 DIGITAL

B 1 PRINT B 1 DIGITAL

B 2 PRINT B 2 DIGITAL